Este proceso de selección ya ha finalizado.

PRÀCTIQUES EN L’ÀREA D’OPERACIONS COMERCIALS EN XARXA

E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.

1 plaza de prácticas en Sabadell (Barcelona)

¿Qué ofrece la empresa?

1 plaza de prácticas del Programa START en E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.
  • Bolsa de ayuda de 600,00€ brutos mensuales
  • Horario: 6h. diarias en Jornada de mañana
  • Centro de trabajo en España: Ctra Molins de Rei, 234-238, 08205 - Sabadell (Barcelona)

¿Qué perfil busca la empresa?

  • Estudiante universitario de grado o Estudiante universitario de posgrado : Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales

Plan de formación propuesto

La funció del departament és la gestió de nous subministraments, seguiment en tot el procés:
- Realització d’oferta tècnico-econòmica. 
- Control econòmic. 
- Convenis nous subministraments. 
- Assessoria i seguiment de nous subministraments.

Gestions diverses de gestió de dades, assistir els tècnics-gestors del departament. Fer propostes de millora. Suport al departament.

Competències: capacitat per treballar de manera autònoma, treball en equip, presa de decisions / resolució de problemes, capacitat per generar noves idees, gestió de la informació, capacitat d’aprendre, habilitats bàsiques de maneig de l’ordinador, coneixements bàsics de la professió.

Únete a Talentoteca

para realizar prácticas remuneradas
 

Busca una oferta

que encaje en tu perfil
 

Solicita tus plazas

para participar en procesos de selección