Este proceso de selección ya ha finalizado.

PRÀCTIQUES EN L'ÀREA D'OPERACIONS REGULADES

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.U

Manresa (Barcelona)

T/2019/31704


¿Qué ofrece la empresa?

  • 1 plaza de prácticas en EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.U
  • Bolsa de ayuda de 600,00€ brutos mensuales
  • 6h. diarias en Jornada de mañana
  • Centro de prácticas en España: Centre de treball a Espanya: Ctra. Manresa a Igualada C37, 08241 - Manresa (Barcelona)
  • Programa START

¿Qué perfil busca la empresa?

  • Estudiante universitario de grado o Estudiante universitario de posgrado: Grado en Economía, Grado en Administración y Dirección de Empresas ADE

Pruebas de competencias

Para participar en el proceso de selección debes realizar estas pruebas:

Plan de formación propuesto

PLA DE FORMACIÓ PROPOSAT

Control de terminis, seguiment d'objectius, resolució d'incidències i logística de la campanya de telegestió i operacions regulades. Instal·lació de comptadors, concentradors, atenció de sol·licituds comercials, així com l'atenció de reclamacions.  Interlocució amb contractistes multiservei, organismes oficials i agents d'altres processos.
Equip: 1 responsable, 1 persona a Barcelona, 3 persones a Girona, 4 a Manresa.

Col·laborar en les funcions del departament OR TG. Visió general del funcionament d'Endesa Distribución i participació en les tasques pròpies veient-ne les connexions amb la resta de processos.

 

QUIN PERFIL BUSCA L'EMPRESA?

  •   Estudiant universitari de grau o estudiant universitari de postgrau: Grau en Economia, grau en Administració i Direcció d'Empreses ADE
  •  Competències en idiomes: nivell B2 d'anglès.
  •  Competències: Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica, preocupació per la qualitat, treball en equip, presa de decisions / resolució de problemes, habilitats bàsiques de maneig de l'ordinador.