Este proceso de selección ya ha finalizado.

PRÀCTIQUES EN L'ÀREA DE MANTENIMENT DE XARXA

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.U

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona)

T/2019/31709


¿Qué ofrece la empresa?

  • 1 plaza de prácticas en EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.U
  • Bolsa de ayuda de 500,00€ brutos mensuales
  • 5h. diarias en Jornada de mañana
  • Centro de prácticas en España: Centre de treball a Espanya: Carrer La Rioja, 6, 08830 - L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona)
  • Programa START

¿Qué perfil busca la empresa?

  • Estudiante universitario de grado o Estudiante universitario de posgrado: Grado en Organización Industrial

Plan de formación propuesto

PLA DE FORMACIÓ PROPOSAT

- Manteniment de les instal·lacions de xarxa MT-BT 
- Execució de noves instal·lacions de xarxa MT-BT a la Zona Llobregat

- Suport a la preparació de documentació de les principals funcions de la unitat
- Suport a la zona en els estudis tècnico-econòmics i en les obres 
- Suport en la gestió de la documentació necessària per a la realització de les obres. - Col·laboració en l'anàlisi per a les feines de manteniment i d'avaries, i en els pressupostos de les obres. 
- Col·laboració en la definició de solucions tècniques viables i normalitzades. 
-També col·laborarà en la revisió i validació de l'execució de les obres i la seva facturació, així com en l'actualització dels sistemes i les bases de dades. Realització d'informes i propostes per a la millora de les instal·lacions definint possibles accions.

 

QUIN PERFIL BUSCA L'EMPRESA?

  •   Estudiant universitari de grau o estudiant universitari de postgrau: Grau en Organització Industrial
  •  Competències: Capacitat per treballar de manera autònoma, treball en equip, capacitat per generar noves idees, gestió de la informació, capacitat d'aprendre.