Un programa pioner de formació teòrica i pràctica que cerca millorar l'ocupabilitat i formar el professional del futur.

El Màster en Decision Making and Innovation 2.0 de la Universidad de Alcalá combina un model d'aprenentatge col·laboratiu orientat cap a l'adquisició de competències professionals, impartit en línia i en anglès amb l'estada en pràctiques a una de les nostres empreses col·laboradores.

  Aquest estudi de Postgrau pot ser cursat tant per joves que ja comptin amb una titulació universitària anterior, obtenint el títol de Màster de Formació Permanent en Decision Making & Innovation de la Universidad Camilo José Cela, com per joves universitaris que vagin a titular-se properament o que hagin obtingut un títol de Formació Professional Superior, i en aquest cas obtindran el títol de Títol Propi Expert a Decision Making & Innovation de la Universidad Camilo José Cela.

Característiques del període de pràctiques

 • Bossa dajuda a lestudi:Un import mínim de 800€ bruts al mes, segons el país i la ciutat de destinació.
 • Durada: La durada és de 6 mesos (prorrogables a 12), amb el període de descans que determini l'empresa.
 • Horari: Jornada completa segons horari de l'empresa.
 • Certificació de l'empresa receptora

Pilars de l'estudi

MILLORAR L'EMPLEABILITAT

 • L'ocupabilitat dels joves i l'accés al mercat laboral no només ens preocupa, sinó que ens ocupa. El nostre compromís és saber per on va el món empresarial, on som al terreny universitari i per on hem d'anar per formar el “treballador del futur”.
 • El Màster de Formació Permanent en Decision Making & Innovation de la Universidad Camilo José Celaneix d'aquesta anàlisi de l'ésser humà i del món que ens envolta.
 • Els nostres estudiants aprenen com prendre millors decisions, cosa que hauran de fer durant tota la carrera professional.
 • També adquireixen l'habilitat de contar als altres què han decidit i per què.
 • És la gran oportunitat que busquen els nostres joves per esdevenir els treballadors del futur.

ESPERIT INNOVADOR

El Màster de Formació Permanent en Decision Making & Innovation de la Universitat Camilo José Cela ensenya a prendre millors decisions professionals a nivell global als seus alumnes utilitzant les eines més innovadores. 
Un esperit que ens ha portat a fer servir una metodologia Xlearning:

 • X d'experièncial, d'aprendre fent.
 • X d'incògnita, permetent que cada alumne elabori l'itinerari més adequat a les preferències.
 • XL de contingut, sempre cercant un contingut profund sobre la matèria que s'aprèn.
 • XL d'adaptació, adaptació a l'entorn canviant, a les noves tecnologies, als mètodes d'aprenentatge nous.

INTERCULTURALIDAD Y DIVERSIDAD

 • El Máster de Formación Permanente en Decision Making & Innovation de la Universidad Camilo José Cela siempre ha creído que debe preparar al trabajador del futuro. Alumnos de más de 45 nacionalidades han participado a lo largo de estos años.
 • Un programa multilingüe que mejora las competencias culturales de nuestros alumnos.

INTERCULTURALITAT I DIVERSITAT

 • A través de mòduls, activitats i metodologies de treball busquem donar suport i fomentar l'esperit emprenedor dels nostres alumnes. Busquem que desenvolupin la seva capacitat de prendre decisions, la seva iniciativa, la innovació, la confiança, la creativitat, el sentit crític, la cooperació o el treball en equip.

Acreditació Acadèmica

El títol Màster de Formació Permanent en Decision Making & Innovation és un títol de Postgrau Propi de la Universitat Camilo José Cela.

El Postgrau Propi de desenvolupament professional és un títol Màster dissenyat en estreta relació amb empreses i institucions, amb l'objectiu d'obtenir una formació enfocada a la inserció al mercat laboral dels alumnes matriculats.

Actualment, la Universitat Camilo José Cela és una universitat moderna que ofereix una àmplia gamma de titulacions de Grau i Postgrau adaptades a l'Espai Europeu d'Educació Superior i orientada a tots els àmbits del saber, des de les Humanitats a les Enginyeries, passant per les Ciències Socials i les Ciències Experimentals i Biomèdiques.

Formación Académica

ESTRUCTURA

Decision Making

FORMACIÓ

Project Management

PROGRAMA ACADÈMIC

Digital Capacities

APRENENTATGE PROFUND

Strategy, Law and Ethics

SOFT SKILLS

Innovation and Change

TREBALL FINAL DE MÀSTER

El TFM es converteix en el principal entregrable del programes. La seva realització està alineada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides (ODS) i/o amb un tema d'interès per a l'alumne.

 1. Fi de la pobresa
 2. Fam zero
 3. Salut i Benestar
 4. Educació de qualitat
 5. Igualtat de gènere
 6. Aigua neta i sanejament
 7. Energía asequible y no contaminante
 8. Treball decent i creixement econòmic
 9. Indústria, innovació i infraestructura
 10. Reducció de les desigualtats
 11. Ciutats i comunitats sostenibles
 12. Producció i consum responsable
 13. Acció pel clima
 14. Vida submarina
 15. Vida d'ecosistemes terrestres
 16. Pau, justícia i institucions sòlides
 17. Aliances per assolir els objectius

Formació Pràctica

Gaia Ocean

Empreses col·laboradores

Una de les claus de l'èxit del Màster de Formació Permanent en Decision Making & Innovation de la Universidad Camilo José Cela ha consistit en el suport de les nostres empreses col·laboradores.

Admissió i matrículaa

Per accedir al Màster de Formació Permanent en Decision Making & Innovation de la Universitat Camilo José Cela, caldrà reunir els següents requisits:

 • Tenir menys de 30 anys.
 • Posseir un títol universitari oficial, homologat o homologable, de graduat, diplomat, llicenciat, arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer, enginyer tècnic, que s'adeqüi a les places ofertes a cada convocatòria.
 • Haver obtingut el títol universitari oficial, homologat o homologable en els darrers 4 anys.
 • No haver gaudit amb anterioritat d'una estada en pràctiques de característiques similars.
 • No tenir experiència professional relacionada amb la titulació amb posterioritat als estudis.