Les beques FUE

La Fundación Universidad-Empresa des de 1981 promou la formació com a camí cap a l'ocupabilitat a través de la formació de qualitat de la mà de les millors universitats.

Per això, les Beques FUE premien, a aquells joves interessats a continuar el seu aprenentatge, amb l'accés a un postgrau universitari que assegura la continuïtat de la seva formació i la seva millor inserció al mercat laboral.

Tots els programes formatius en què col·labora FUE són títols propis universitaris que compten amb una part de formació acadèmica i una altra part de formació pràctica que es realitza a empreses. L'objectiu de tots és potenciar el talent dels joves i millorar la seva ocupabilitat de cara a la seva futura incorporació al mercat laboral formant-los en habilitats transversals.

Tots els postgraus tenen una càrrega lectiva entre 60 i 90 ECTS.

El contingut formatiu acadèmic d’aquests estudis universitaris gira al voltant de capacitats com la innovació, la transformació, el canvi tecnològic o les organitzacions àgils. Les pràctiques curriculars a empreses, per la seva banda, estan orientades al perfil concret de cada candidat. A Talentoteca, els candidats poden trobar les empreses on realitzar les pràctiques curriculars incloses en els diferents postgraus.

Des del seu compromís amb la formació i el talent, FUE atorga als estudiants una sèrie de beques perquè puguin cursar el postgrau que s'adapti més a les seves necessitats. Totes les beques inclouen el finançament complet del postgrau i una borsa d'ajuda a l'estudi dun mínim de 800 euros bruts mensuals, corresponent a les pràctiques curriculars.

Màster en Decision Making and Innovation 2.0

El Màster en Decision Making and Innovation 2.0 de la Universidad de Alcalá combina un model d'aprenentatge col·laboratiu orientat cap a l'adquisició de competències professionals, impartit en línia i en anglès amb l'estada en pràctiques a una de les nostres empreses col·laboradores.

Màster en Productivitat i Desenvolupament Personal

El Màster en Productivitat i Desenvolupament Personal de la Universidad de Alcalá combina un model d'aprenentatge col·laboratiu orientat a adquirir competències professionals amb l'estada en pràctiques a una de les nostres empreses col·laboradores. Es desenvolupa, per tant, en dos vessants: un pla acadèmic de formació i un pla de pràctiques en empresa.

Programa CITIUS d'iniciació professional a l'empresa

El programa Citius d'Iniciació Professional a l'empresa és un programa de postgrau adreçat a titulats universitaris que combinen formació acadèmica i formació pràctica. La particularitat d'aquest programa de la Universitat Autònoma de Madrid, gestionat per la Fundación Universidad-Empresa, és que els mateixos participants són els que trien l'itinerari de formació que s'adapta més a les seves necessitats. Aquest itinerari es pot fer de forma presencial, online o mixta.

Màster en d'organitzacions àgils i transformació digital

El programa d'Organitzacions Àgils i Transformació Digital de la Universidad de Alcalá es desenvolupa amb l'objectiu de brindar al talent jove l'oportunitat de completar la seva formació universitària en àrees i competències demandades al món empresarial i permetre'ls, així, convertir-se en perfils més competitius en futur professional.

Sempre amb aquest objectiu al cap, la companyia i la Fundación Universidad-Empresa convoquen un conjunt de beques perquè els joves puguin ampliar els seus estudis cap a àrees com les tecnologies basades en dades o les metodologies àgils, gràcies a l'estudi de Formació Superior en Organitzacions Àgils i Transformació Digital de la Universidad de Alcalá.

Programa de beques BBVA Liquid Junior – FUE

El Programa de beques BBVA Liquid Junior - FUE és un programa que combina el curs de Formació Superior en Organitzacions Àgils i Transformació Digital de la Universidad de Alcalá amb una estada en pràctiques a BBVA, a l'entorn del seu programa de formació Liquid Junior.

Programa de beques Telefònica CDCO – FUE

El Programa de beques Telefònica CDCO - FUE és un programa que combina el curs de Formació Superior en Organitzacions Àgils i Transformació Digital de la Universidad de Alcalá amb una estada en pràctiques a Telefónica CDCO.

La importància de la tutorització

Quan els joves comencen les seves pràctiques formatives a empreses, la prioritat de FUE és facilitar-los tots els recursos necessaris perquè desenvolupin les habilitats adquirides durant la seva formació universitària, ampliïn els seus coneixements sobre el món empresarial i aprofitin al màxim aquesta oportunitat de creixement. Per aconseguir-ho, FUE posa a disposició de tots els alumnes en pràctiques un tutor acadèmic, un tutor empresarial i un tutor de pràctiques.

Tutor acadèmic

El tutor acadèmic és la persona que, des de la universitat, fa el seguiment de l'estudiant durant les pràctiques centrant-se en les assignatures que conformen el Pla d'Estudis del Postgrau. El seu objectiu és que l'alumne adquirisca durant aquesta experiència el màxim de competències possible.

Tutor empresarial

Dins l'empresa on l'estudiant realitza les seves pràctiques, tindrà un tutor empresarial. Serà la persona que plantegi a l'estudiant el projecte formatiu, li marqui una sèrie d'objectius que ha de complir per treure el màxim profit de la seva formació, i li detalli les competències i habilitats transversals principals que s'espera que adquireixi durant les seves pràctiques. Tot això ho ha de fer donant a l'estudiant un feedback de manera regular.

Tutor de pràctiques

La FUE compta amb un equip de tutories de pràctiques que dóna suport tant als tutors empresarials com als alumnes que estiguin cursant l'assignatura de pràctiques curriculars als diferents postgraus universitaris becats per FUE. L'equip de tutories vetlla pel compliment del Pla Formatiu fent un seguiment individualitzat dels alumnes que inclou proves de competències a l'inici i al final de cada pràctica.