LÍNIES DE NEGOCI

INFRAESTRUCTURES

CONSTRUCCIÓ

CONCESSIONS

AIGUA

INDUSTRIAL

SERVEIS

ENERGIA

Primer operador energètic global amb activitat exclusiva en energies renovables