El Màster en Productivitat i Desenvolupament Personal de la Universitat d'Alcalá combina un model d'aprenentatge col·laboratiu orientat a adquirir competències professionals amb l'estada en pràctiques a una de les nostres empreses col·laboradores. Es desenvolupa, per tant, en dos vessants: un pla acadèmic de formació i un pla de pràctiques en empresa.

Aquest estudi de Postgrau pot ser cursat tant per joves que ja comptin amb una titulació universitària anterior, obtenint el títol de Màster en Productivitat i Desenvolupament Personal de la Universidad de Alcalá,com per joves universitaris que s'hagin de titular properament o que hagin obtingut un títol de Formació Professional Superior, cas en què obtindran el títol de Formació Superior en Productivitat i Desenvolupament Personal de la Universidad de Alcalá.

Característiques del període de pràctiques

 • Borsa d'ajuda a l'estudiUn import mínim de 700€ bruts al mes.
 • Durada:La durada del Programa és de 6 mesos (prorrogables a 12), amb el període de descans que determini lempresa.
 • Horari: Jornada completa segons horari de l'empresa.
 • Certificat de lempresa receptora.

Pilars de l'estudi

Desenvolupament de competències personals

La formació acadèmica basa l'aprenentatge dels estudiants en l'adquisició de competències personals que fomentin el seu desenvolupament i els ajudin a conèixer-se millor. D'aquesta manera, s'afavoreix un desenvolupament 360º de l'estudiant, ja que aquest desenvolupament personal no fa altra cosa que complementar la seva adquisició de competències professionals a l'empresa.

Habilitats i competències com el treball en equip, la responsabilitat personal i social, el pensament crític, la capacitat de comunicació i el foment de l'intra-emprenedoria, són objectius fonamentals del nostre Programa.

Innovació i Aprenentatge individual i col·laboratiu

La formació acadèmica del Curs en Productivitat i Desenvolupament de Personal es realitza en una comunitat de coneixement en línia, a través d'una plataforma col·laborativa, cosa que permet interactuar amb el contingut i tenir accés àgil a les matèries que es treballen al Programa Formatiu.

Aquesta metodologia innovadora i flexible basada en l'aprenentatge tant individual com col·laboratiu permet que el coneixement es distribueixi de manera acumulativa, fomentant la participació i l'enriquiment.

La formació acadèmica del Curs en Productivitat i Desenvolupament de Personal es basa, a més, en la gamificació com a eina per afavorir l'aprenentatge i fomentar l'engagement.

D'altra banda, l'avaluació se sustenta principalment en la coavaluació per parells i el feedback constructiu, fet que aconsegueix experiències d'aprenentatge absolutament personalitzades.

Millorar l'ocupabilitat

El Curs en Productivitat i Desenvolupament de Personal ajuda els estudiants en el desenvolupament de les seves competències transversals gràcies als continguts formatius ia través de noves aplicacions tecnològiques, cosa que afavoreix la seva ocupabilitat.

A més, gràcies a l'estudi viuen el primer contacte amb el món professional aplicant els coneixements que van adquirint durant la formació acadèmica en un entorn empresarial real.

La formació en línia permet compatibilitzar l'estudi amb les pràctiques a l'empresa.

Acreditació Acadèmica

 • El Màster en Productivitat i Desenvolupament Personal, és un Títol Propi de la Universidad de Alcalá.
 • La Universidad de Alcalá, Patrimoni de la Humanitat, és una de les universitats més antigues d'Europa i té el seu origen a l'Estudi General creat el 20 de maig del 1293.
 • Actualment, la Universidad de Alcalá és una universitat moderna que ofereix una àmplia gamma de titulacions de Grau i Postgrau adaptades a l'Espai Europeu d'Educació Superior i orientada a tots els àmbits del saber, des de les Humanitats a les Enginyeries, passant per les Ciències Socials i les Ciències Experimentals i Biomèdiques.
 • Són més de 28.000 els estudiants que segueixen els estudis reglats en la Universidad de Alcalá, dels quals uns 19.000 són a Grau i més de 9.000 a Postgrau.
 • El postgrau Curs en Productivitat i Desenvolupament Personal és una iniciativa conjunta de la Universidad de Alcalá i la Fundación Universidad-Empresa, l'objectiu del qual és unir el món universitari i l'empresarial, apostant per la gestió del talent entre les empreses.

Admissió i matrícula

Per accedir al Màster en Productivitat i Desenvolupament de Personal, caldrà reunir els següents

Requisits generals:

 • Ser ciutadà espanyol o estranger amb permís de residència.
 • No tindre més de 30 anys.
 • No haver gaudit abans d'una estada en pràctiques de característiques similars.
 • No tenir experiència professional relacionada amb la titulació amb posterioritat als estudis.
 • No haver tingut enllaç professional amb l'empresa receptora després d'haver finalitzat els estudis.
 • Posseir un títol universitari oficial, homologat o homologablede graduat, diplomat, llicenciat, arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic, que s'adeqüi a les places ofertes a cada convocatòria . Si disposeu d'un Grau Superior de Formació Professional es podrà accedir a l'estudi Formació Superior en Productivitat i Desenvolupament Presonal.
 • Haver obtingut el títol universitari oficial o de Formació Professional de Grau Superior, homologat o homologable en els darrers 4 anys.

Programa Formatiu

Desenvolupament Personal

Afavorir la reflexió sobre les competències que et fan emprable i aprendre a gestionar la teva marca personal.
7 crèdits ECTS

Comunicació

Millorar les habilitats de comunicació personals i la comunicació a l'empresa.
7 crèdits ECTS

Productivitat

Integrar la tecnologia a la teva vida personal i professional, potenciant competències de gestió del temps i atenció plena que enforteixen la intel·ligència emocional.
7 crèdits ECTS

Marketing

Aprendre tècniques de venda i posar en pràctica tècniques de màrqueting digital.
7 crèdits ECTS

Innovació

Aprendre metodologies de treball utilitzades en processos dinnovació.
7 créditos ECTS

Presa de decisions

Potenciar les habilitats de negociació i l'assertivitat.
7 crèdits ECTS

Mètodes d'innovació

Aprendre mètodes de treball utilitzats en processos dinnovació.
6 crèdits ECTS

Pràctiques en empresa

L'alumne desenvoluparà les seves competències fent pràctiques en empreses líders.
30 crèdits ECTS

Treball Final

El treball Final de Grau suposa la colminació de l'aprenentatge i el desenvolupament de les competències.
12 crèdits ECTS